Analiza treściowo-językowa tekstów pisanych i mówionych:

  • badanie językowo-treściowe dokumentów, np. anonimów, opinii;

Referencje

Napisz

E-mail: scribo@mowaitekst.pl

Codziennie, bez ograniczeń czasowych