1. Analiza treściowo-językowa tekstów pisanych i mówionych

* badanie językowo-treściowe dokumentów, np. anonimów, opinii;

* określanie profilu psychologicznego autora tekstu.

2. Redakcja i korekta tekstów w języku polskim

* sprawdzanie tekstu pod kątem spójności, poprawności stylistycznej, zgodności z obowiązującymi zasadami ortografii i interpunkcji, 

* nanoszenie tego typu poprawek.

Kosmetyce poddaję wszelkie teksty: prace licencjackie, magisterskie, opracowania naukowe, artykuły i książki przed publikacją.

3. Nauka języka polskiego - lekcje dla obcokrajowców.

4. Korepetycje z języka polskiego 

* czytanie ze zrozumieniem i poprawną dykcją,

* sprawne formułowanie wypowiedzi ustnych i w formie pisemnej,

* praca z tekstem, czyli analiza i interpretacja utworu literackiego,

* przygotowanie do egzaminów.

 

Indywidualne lekcje uwzględniają możliwości ucznia, odbywają się w atmosferze sprzyjającej osiągnięciu głównego celu, którym jest zadbanie o to, aby kontakt z literaturą i językiem polskim nie był dla ucznia traumatycznym przeżyciem.  

Referencje

Dane firmy

"MOWA I TEKST"

ANALIZA TREŚCIOWO-JĘZYKOWA DOKUMENTÓW I KOREKTA TEKSTU

IWONA GĄDEK

ul.Chopina 13/40 

25-356 Kielce 

Zadzwoń

Tel. +48 725 664 555

Kontakt telefoniczny:

od poniedziałku do piątku: 9.00 - 20.00

sobota: 12.00 - 18.00

niedziela: 13.00 - 15.00

 

Napisz

E-mail: scribo@mowaitekst.pl

Codziennie, bez ograniczeń czasowych