Dr Iwona Gądek wykonała redakcję naukową dwóch monografii językoznawczych mojego autorstwa: Studia nad frazeologią somatyczną języka polskiego i bułgarskiego (2013) oraz Semantyka polskich i bułgarskich frazeologizmów somatycznych motywowana funkcjami części ciała człowieka (2014). Wykazała się wielką sumiennością i dokładnością w opracowaniu tekstów bardzo trudnych redakcyjnie i technicznie, m.in. ze względu na dużą liczbę przykładów obcojęzycznych. Zlecone prace redakcyjne wykonane były szybko i terminowo. 

Referencje

Napisz

E-mail: scribo@mowaitekst.pl

Codziennie, bez ograniczeń czasowych